STEDENBOUW

De kracht van Klopt Stedenbouw ligt in de juiste balans tussen de kennis van ruimtelijke oplossingen en de ervaring van wat gebruikers willen. Door met de ogen van de gebruiker naar het ontwerp te kijken, worden problemen al in een vroegtijdig stadium voorkomen. Zo kan door een goede volgorde in analyse, concept, strategie en ontwerp een project pas daadwerkelijk slagen. Bij een stedenbouwkundig project komt altijd een stukje communicatie kijken. Denk aan een duidelijke infographic, een overzichtelijke 2D plattegrond of sterke doorsnedes van het ontwerp. Met de juiste vormen van communicatie, komt het ontwerp sterker over op de klant. Logischerwijs vergemakkelijkt dit de besluitvorming. 

Uiteraard is het ook mogelijk om een ontwerp middels 3D visualisaties over te brengen richting de klant en andere betrokkenen. Kijk hiervoor eens bij de verschillende vormen van visualisatie en communicatie.

Plattegrond Speeltuin camping

Bij het ontwerpen van stedenbouwkundige projecten komt vaak ook het ontwerpen van de openbare ruimte kijken. Het blijkt dat de laatste jaren groen steeds belangrijker is geworden in de meeste stedenbouwkundige projecten. Laten we daarom ook eens kijken wat KLOPT kan betekenen voor jouw project!